Bugünkü konuğumuz Ege Üniversitesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı ve Ege Hemofili Merkezi'nden Prof. Dr. Can Balkan. Kendisi ile İnhibitör üzerine sorularımızın cevaplarını aldık.

Sorular:
1-
01:06 - İnhibitör nedir? Nasıl ölçülür?

 

2- 02:32 - Hemofilik bir olguda inhibitör geliştiğini nasıl anlarız? Ya da anlayabilmek mümkün müdür?

 

3- 03:34 - Hemofilide inhibitör gelişmesi sıklığı nedir?

 

4- 04:19 - Bir hastadaki inhibitör düzeyi sabit midir? İnhibitörle ilgili özel birtakım tanımlamalar var mıdır?

 

5- 06:25 - İnhibitör gelişimi neden hemofili tedavisindeki en ciddi ve en sık komplikasyon olarak kabul edilmektedir?

 

6- 07:31 - Ülkemizdeki hemofili olguları arasında inhibitör oranıyla ilgili neler söyleyebilirsiniz?

 

7- 09:45 - İnhibitör gelişimi için tanımlanmış olan risk faktörleri var mıdır?

 

8- 13:36 - Tedavide kullanılan faktörün plazma veya rekombinant olmasıyla inhibitör gelişimi arasındaki ilişkiyi biraz daha açmak ister misiniz? (Sippet…)

 

9- 16:26 - İnhibitör tarama testleri hangi sıklıkta yaptırılmalıdır?

 

10- 17:23 - İnhibitör gelişmemesi için hasta ve onu izleyen doktorunun dikkat etmesi gereken konular nelerdir? (Ya da, özellikle yeni tanı almış PUP olgularında hemofili tedavisine başlarken nelere dikkat etmeliyiz?)

 

11- 19:06 - Düşük titrajlı veya yüksek titrajlı inhibitör varlığında tedavi yaklaşımı açısından fark var mıdır?

 

12- 19:49 - İnhibitörlü hastanın kanaması nasıl durdurulur? Tedavi seçenekleri nelerdir?

 

13- 20:42 - Temel iki by-pass edici ajanın kanamalarda etkinliği bakımından aralarında bir fark var mıdır?

 

14- 21:53 - Tıpkı inhibitörsüz hastalarda olduğu gibi inhibitörlü hastalarda da profilaktik tedavi uygulayabilir miyiz?

 

15- 23:08 - İnhibitör gelişen hemofiliklerde cerrahi operasyon yapılması mümkün müdür?

 

16- 24:31 - İnhibitörü “eradike etmek” (Kandan temizlemek) yani “yok etmek” mümkün müdür?

İyi seyirler.
Sağlıkla kalın.

Hemofili TV - Ege Erişkin Hemofili Derneği tarafından hazırlanmıştır. © 2020